Nudimo Vam klasično zavarivanje cijevi, limova, konstrukcija,svih vrsta metala i drugih elemenata TIG, REL, MIG/MAG i ALUMINIJSKO ZAVARIVANJEM.

TIG – Tig zavarivanje istosmjernom strujom (DC) koristi se za zavarivanje (varenje) nehrđajućih (INOX), konstrukcijskih, ugljičnih i nisko legiranih čelika, a u određenim uvjetima aluminija korištenjem plina He (samo specijalni slučajevi). Tig zavarivanje (varenje) izmjeničnom strujom (AC) nalazi svoju primjenu u gotovo svim slučajevima zavarivanja aluminijskih legura i legura magnezija. Uobičajena uporaba TIG postupka zavarivanja je za zavarivanje tanjih osnovnih materijala, kraćih zavara, korjena zavarenih spojeva i sl.

REL – Ručni Elektro Lučni (REL) postupak zavarivanja je postupak zavarivanja gdje se kao dodatni materijal koristi obložena elektroda. Električni luk se uspostavlja kratkim spojem između taljive obložene elektrode i radnog komada čime započinje taljenje iste, te prijenos metala u zavareni spoj i formiranje zavara. REL postupak zavarivanja je uobičajen kod navarivanja, reparaturnog zavarivanja i ima široke mogućnosti primjene u proizvodnji. Postoje ograničenja i mane ovog postupka, ali također i prednosti kada se zavarivanje obavlja na otvorenom.
MIG /MAG – MIG/MAG zavarivanje je zavarivanje pod zaštitom plina Ar, CO2 ili mješavina plinova. MIG/MAG postupak zavarivanja danas je jedan od zastupljenijih postupaka zavarivanja u svijetu. Dodatni materijal se kontinuirano dobavlja sa koluta žice različitih veličina.
ALUMINIJSKO ZAVARIVANJE – Kao i kod zavarivanja čeličnih elemenata, aluminjske elemente je potrebno pripremiti i držati se nekih osnivnih smjernica. Aluminij je vrlo reaktivan metal i čisti aluminij će oksidirati za kratko vrijeme. Sklonost oksidiranju povlači pitanje sigurnosti kao materijala. Aluminijski zavar je sklon zapaljivanju i dolazi do rasprskivanja materijala u vidu bijelih kuglica. Aluminijska prašina i strugotina kod rezanja koja ostaje na površini aluminijske ploče ili lima, kod zavarivanja lako se zapaljuje, što više ako se dodaju drugi materijali. Stoga bi prije zavarivanja bilo potrebno dobro očistiti površinu.